Regulamin kart podarunkowych

§1 Słowniczek 

1. Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Wydawca – PW Kaj Kazimierz Szitenhelm , ul.Lubelska 44 B, 10-409 Olsztyn , NIP 739 030 71 28.

Karta Podarunkowa – bon towarowy na okaziciela, wydany w formie karty przez Wydawcę i przeznaczony do realizacji w sklepie internetowym pigmejka.pl.

Nabywca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a także osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych działająca za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, dokonująca zakupu Karty Podarunkowej.

Użytkownik – każdoczesny posiadacz Karty Podarunkowej.

Towar – produkt oferowany do sprzedaży przez Wydawcę.

Sklep –  sklep internetowy należący do Wydawcy, w którym możliwy jest zakup lub realizacja płatności Kartą Podarunkową. 

Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady: zakupu, wydawania, aktywacji  i realizacji Kart Podarunkowych oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 

 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Wydawcą Karty Podarunkowej (zwanego dalej Wydawcą) jest firma PW KAJ Kazimierz Szitenhelm ul.Lubelska 44 B, 10-409 Olsztyn, prowadząca sklep internetowy pod adresem: pigmejka.pl.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Karty za towary nabywane przez Użytkownika.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty. Nabywca zobowiązuje się do płatności z góry - nie ma możliwości opłacenia Karty Podarunkowej za pobraniem.

4. Wartość Karty Podarunkowej oraz wzory kart podarunkowych opublikowane są na stronie internetowej pigmejka.pl

5. Karta może być wykorzystana wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy.

6. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.

7. Posiadacz karty podarunkowej jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie karty podarunkowej.

8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie karty podarunkowej.

9. Niewykorzystanie karty podarunkowej, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności karty i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

10. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do karty podarunkowej może być wydawany na życzenie klienta pisemne potwierdzenie sprzedaży. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

 

§3 Realizacja Karty Podarunkowej

1. Posiadacz Karty może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Karty na zakup towarów z oferty sklepu internetowego Wydawcy oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.

2. Karta podarunkowa posiada ciag numerów, które należy wpisać w koszyku zakupowym. Każda Karta wyposażona jest w unikatowy kod PIN rejestrowany w systemie Wydawcy.

3. Karta Podarunkowa może być wykorzystywana wielokrotnie do wyczerpania jej wartości nominalnej.W przypadku wartości zamówienia przewyższającego wartość nominalną karty, nadwyżkę można opłacić poprzez stronę internetową  pigmejka.pl dostępnymi metodami płatności.

 

§4 Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.

2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Sklepu.

3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Karty zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Karty określonej przy jego zakupie.  

 

§5 Odpowiedzialność Wydawcy

1. Z chwilą wydania Karty Podarunkowej na Nabywcę przechodzi ryzyko jej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem korzystanie z Karty Podarunkowej.

3. Karta Podarunkowa nie może zastać zablokowana lub zastrzeżona.

4. W najszerszym, dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zakresie, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim przez Nabywcę lub Użytkownika danych umożliwiających realizację Karty Podarunkowej oraz za realizację Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną (w tym osobę która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej lub osobę bezprawnie posiadającą dane umożliwiające realizację Karty Podarunkowej.

 

§6 Zasady zwrotu oraz odstąpienia od umowy

1. Zakup Karty Podarunkowej  w Sklepie Internetowym  pigmejka.pl uprawnia do odstąpienia od zawartej umowy na odległość, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). 2. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w tym pouczenie o prawie odstąpienia, dostępne są w Regulaminie Sklepu Internetowego, w którym zakupiono Kartę Podarunkową.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Nabywca lub Użytkownik, który uzyskał Kartę Podarunkową w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie jest uprawniony do jej realizacji.

2. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w szczególności zaś nie jest kartą płatniczą lub instrumentem pieniądza elektronicznego.

3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

5. Kupujący Kartę Podarunkową jak również posiadacz Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

6. Zakup Karty Podarunkowej stanowi potwierdzenie, że kupujący kartę jak również posiadacz karty podarunkowej  akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.  

Document
IdoSell Shop - Prawdziwe Opinie Klientów
4.50 / 5.00 (118 opinii)
pixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij